PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina VI - OPBA2A121A
Anglický název: Modern English VI.
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A119A
Je korekvizitou pro: OPBA2A123A, OPBA2A122A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (08.02.2022)
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností studentů na úrovni C2. Jde o poslední semestr šestisemestrálního kursu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a psaní se značným důrazem na správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu. Systematicky se rozšiřuje slovní zásoba, včetně kolokací, idiomů, frázových sloves a abstraktních pojmů. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému a jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o méně frekventované jevy vyskytující se v probíraných textech. Základní učebnice může být průběžně doplňována dalšími materiály doporučenými vyučujícím.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (09.02.2022)

COURSEBOOK:
GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

VINCE, M. Language Practice for Advanced: Macmillan: 2014.  ISBN 1 405 00762 1. (used as a self-study reference book)

 

ADDITIONAL STUDY MATERIALS:

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition). ISBN 978-1107637764

HEWINGS, M.; HAINES, S. Grammar and Vocabulary for Advanced. Cambridge: CUP, 2015. ISBN 978-1107481114.

JONES, L. New Cambridge Advanced English. Cambridge: CUP, 1998. ISBN: 052162939X.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (09.02.2022)

Tematicky se kurz drží obsahu učebnice GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0, a to v tomto pořadí:

  • TÝDEN 1-2: UNIT 9 (Psychology and Employment)
  • TÝDEN 3-4: UNIT 10 (Entertainment and Leisure)
  • TÝDEN 5-6: UNIT 11 (Money Matters)
  • TÝDEN 7-8: UNIT 12 (Travel and Tourism)
  • TÝDEN 9-10: Final Revision → further practice (proficiency grammar + lexis)
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D. (26.01.2023)

Studenti skládají zápočtový test. Zápočtový test má dvě části: "Language skills" (reading + listening comprehension) a "Use of English" (lexis + grammar). Obě části mají při vyhodnocení testu stejnou váhu, tj. 50%.

Část Use of English testuje znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni C1-C2, přičemž:

- gramatická část testuje komplexní znalost veškeré gramatiky na úrovni C1/C2 (viz obsah učebnice Proficiency Masterclass + Vince: Advanced Language Practice)

- lexikální část testuje znalost slovní zásoby především druhé poloviny učebnice (lekce 6-12) a všech doplňkových materiálů, které byly součástí výuky v kurzu.

Minimum pro úspěšné absolvování testu, a tedy udělení zápočtu, je 70% bodů v každé části testu (tj. 70% z části Language Skills a 70% z části Use of English).

Každý student může test skládat DVAKRÁT: jeden řádný test + jeden opravný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK