PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Rodiče, učitelé a děti ve vzájemné interakci - ONPP13153
Anglický název: Parents - Teachers - Pupils in Interaction
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP13047, ONPP13145, ONPP13151, ONPP13152, ONPP13157, ONPP13200
Prerekvizity : ONPP13101
Záměnnost : OBPS13024, OBPS13116, ONPP13053, ONPP13056, ONPP13156, O02213047
Je záměnnost pro: OPNZ0Q133B, OBPS13116, ONPP13053
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)
Rodiče, učitelé a děti ve vzájemné interakci. Povinně volitelný kurz je zaměřen na přesnější uchopení vztahů mezi rodinou a školou jako součásti mezigeneračního přenosu kultury. Přednášky doplněné o analýzu empirického materiálu ukazují složitost působení obou institucí na dítě i na sebe navzájem pomocí různých pohledů (historický, vývojově psychologický, sociologický) a tematizací této problematiky (komunikace mezi rodinou a školou, výchovné praktiky, konstrukce školní kariéry, školní úspěšnost atd.). Témata seminární práce a aktuální informace jsou k dispozici v Moodlu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu budou vloženy.

Sylabus
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (09.10.2012)

Obsah kursu:

1. Škola a rodina jako sociální instituce a historické proměny jejich vztahů

2. Rodinná a školní socializace v kontextu transmise kultury

3. Rodinné faktory a jejich vliv na vývoj dítěte.

4.Co způsobuje školní docházka v životě rodiny.

5. Rodinný příběh a místo školy v něm.

6.Rodinné výchovné praktiky a jejich vlivy na formování školní kariéry dítěte.

7. Životní a profesionální projekty mezi rodinou a školou:

8. Komunikace mezi rodinou a školou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK