PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Motivace ve škole - ONPP13152
Anglický název: Learning motivation
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Prerekvizity : ONPP13101
Záměnnost : ONPP13052, ON23142003
Je neslučitelnost pro: ONPP13153
Je záměnnost pro: O02213052, OPNZ0Q122B, ONPP13052
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)
Anotace: Kurs je zaměřen na pomoc studentům při nastolování komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole. Cílem je inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole. Obsah kursu: motivační dispozice a motivační procesy, diagnostika a rozvoj poznávacích, výkonových a sociálních potřeb, vzdělávací autoregulace, perspektivní orientace, motivační a volní výcvik, diagnostické a copingové strategie
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Pavelková, I., Urbanová, D.. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie. ročník LXII, č. 4. 2018 s. 350 -365.

Hrabal,V., Man,F. Pavelková,I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1989

Hrabal,V., Pavelková.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010

Nakonečný, M.: Motivace lidského chování. Praha, Academia 1996

Pavelková, I.: Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, Ped.F. UK 2002.

Blatný,M..: Psychologie osobnosti. Praha, Grada 2010.

Csikszentmihalyi,.: Flow a práce. Praha, Portál 2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Pro získání klasifikovaného zápočtu je nutné uspěšně splnit didaktický test, aktivní účast na seminářích a realizace drobných výzkumných sond.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (24.09.2018)

Cíl kurzu:
a) Pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat, která jim umožní zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole.

b) Inspirovat studenty konkrétními ukázkami metod, postupů, případně intervenčních zásahů k promyšlené práci s motivací ve škole.

Obsah kurzu:
Motivační dispozice a motivační procesy. Vnitřní a vnější zdroje motivace.

Učební motivace. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky. Krátkodobé i dlouhodobé strategie ovlivňující učební motivaci.

Diagnostika a rozvoj poznávacích , výkonových a sociálních potřeb.

Vzdělávací autoregulace. Perspektivní orientace.

Motivování žáků ve škole a v rodině.

Postoje žáků k jednotlivým předmětům.

Překonávání krizí v motivaci k učení (příčiny žákovské nemotivovanosti).

Strach a nuda ve škole.

Motivační výcvik (Výkonově motivační programy, koncepce "Původce - Pěšák" , volní trénink.)

Autodiagnostika učitele v motivační oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK