PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pedagogická psychologie - OKBV3P022A
Anglický název: Social and educational psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3P015A
Je prerekvizitou pro: OKBV3P045A
Anotace
Předmět předkládá základní poznatky sociální a pedagogické psychologie se zřetelem na prostředí školy. Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem socializace, charakteristikou sociálních skupin a jejich dynamikou, problematikou utváření a změny postojů a dalšími klíčovými sociálněpsychologickými poznatky. Obsahové vymezení: 1. Vymezení základních sociálněpsychologických pojmů. 2. Proces socializace. 3. Sociální interakce a percepce. 4. Postoje. 5. Sociální komunikace. 6. Sociální skupiny a jejich dynamika. 7. Sociální učení. 8. Výchovné styly z hlediska sociální psychologie. 9. Aplikace sociální psychologie v různých oblastech života.
Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (23.01.2020)
Literatura

GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. Praha : Grada, 2012. ISBN978-80-247-3472-9.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.

PÁVKOVÁ, J. Psychologie pro pedagogy: Sociální a pedagogická psychologie. Praha : Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-676-5.

VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I., SOLLÁROVÁ, E. Sociální psychologie. Praha : Grada, 2019. ISBN978-80-247-5775-9.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (23.01.2020)
Studijní opory

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8964

Heslo pro hosty: akredkpg19

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (23.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK