PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie a společnost - OBUZ09V001
Anglický název: Chemistry and Society
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Neslučitelnost : OBUZ09001, OB2309001, OB2309034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (18.05.2019)
Předmět je zaměřen na vztah chemie a každodenního života. Přednášející volí témata podle svého odborného zaměření,s ohledem na posluchače.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Literatura dle požadavku přednášejících.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Podmínkou je min. 80% účast a zpracování písemné seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Témata určují jednotliví přednášející.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK