PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie a společnost - OBUZ09001
Anglický název: Chemistry and Sociaty
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OBUZ09V001
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
Neslučitelnost : OB2309001, OB2309034
Je neslučitelnost pro: OBUZ09V001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KOTOUCO/PEDF.CUNI.CZ (14.01.2014)
Předmět celouniverzitního základu přivádějící přihlášené k realističtějšímu vztahu k chemii, resp. k chemizaci na příkladech významu chemie pro život, pro zdraví, pro výživu, jako zdroje materiálů a energií, ale i metod poznávání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK