Zdravotní tělesná výchova - OB2320106
Anglický název: Health Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT2T127A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2320102, OB2320104
Záměnnost : OB2320006
Je záměnnost pro: OB2320006, OPBT2T127A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)
Předmět ověřuje schopnost aplikovat konkrétní cviky na různé druhy zdravotního oslabení ve snaze jejich korekce. Dále umožňuje ověřit teoretické znalosti v praxi mezi studenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Cílem předmětu je poskytnout studentům co nejširší zásobník cviků zdravotního charakteru pro cvičení při různých druzích oslabení.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Kyralová, M. a spol. Zdravotní tělesná výchova II. část. Praha: ONYX 1996.

Pernicová, H. a spol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna 1993.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Obsahem předmětu jsou cvičení pro prevenci a korekci různých typů zdavotního oslabení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (25.10.2018)

Aktivní účast

Prezentace cvičení - výstup v rámci výuky

Ústní zkouška, v případě většího počtu přihlášených testovou formou