PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova - OPBT2T127A
Anglický název: Special health exercise
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBT4T053A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
Prerekvizity : OPBT2B101A, OPBT2T102A
Záměnnost : OB2320106
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (13.09.2022)
Zdravotní TV v systému tělesné kultury a tělesné výchovy. Výchova ke správnému držení těla, význam a metodika nácviku. Svalová nerovnováha a její důsledky. Osvojení vybraných diagnostických metod a základních vyrovnávacích prostředků. Principy zdravého pohybu.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (13.09.2022)

Moodle opory: https://dl1.cuni.cz/mod/forum/view.php?id=385792

Odkazy na studijní materiál : https://www.sport-lav.cz/products/sed-a-jeho-zdravotni-dusledky1/

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (13.09.2022)


Krištifič, J. Gymnastika pro kondičnía zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Hošková, B., Matoušová, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha, Karolinum, 1998.

Pernicová, H. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna, 1993.

Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení o obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Kyralová, M., Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova II. část - učební text. Praha: Onyx, 1995.

Hronzová, M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.

Srdečný, V. Tělesná výchova zdravotně oslabených. Praha: SPN, 1977.

+ literatura na první lekci

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (13.09.2022)

Ústní Zkouška/ test

docházka 75%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK