PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdravotní tělesná výchova - OB2320006
Anglický název: Special health exercise
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Kainová
Prerekvizity : OB2320002
Záměnnost : OB2320106
Je záměnnost pro: OB2320106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: HAJKOVAJ (22.05.2006)
Formy školní a mimoškolní zdravotní tělesné výchovy, historie a současnost. Nejčastější druhy oslabení a jejich kompenzace. Věkové zvláštnosti a specifika tělesných cvičení. Využití pomůcek při cvičení.
Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ (22.05.2006)

Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Praha: Grada, 1997.

Hronzová, M. Kondiční a vyrovnávací cvičení. Praha: Mills, 2003.

Krištifič, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Kyralová, M., Matoušová, M. Zdravotní tělesná výchova. II. část. Praha: Onyx, 1995.

Sylabus
Poslední úprava: HAJKOVAJ (22.05.2006)

Zdravotní tělesná výchova v systému tělesné kultury. Institucionální zabezpečení mimoškolní zdravotní TV. Vývoj zdravotní tělesné výchovy u nás a v zahraničí. Organizační a didaktické formy zdravotní tělesné výchovy. Pedagogická diagnostika. Nejčastější oslabení a jejich kompenzace - oslabení hybného systému, systému srdečně-cévního, respiračního, oslabení metabolická a endokrinologická, nervová, neuropsychická a smyslová. Zdravotní tělesná výchova starších osob. Zásady vedení cvičební jednotky v praxi. Ukončení: metodický výstup.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK