PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do zdravotní tělesné výchovy - OB2320102
Anglický název: Introduction to Health Physical Education
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Kainová
Záměnnost : OB2320002
Je prerekvizitou pro: OB2320156, OB2320106
Je záměnnost pro: OB2320002, OPBT2T102A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
Zdravotní TV a její formy, druhy cvičení v ZTV, tradiční a netradiční pomůcky v ZTV. Diagnostika pohybového systému. Funkce ZTV ve výchovně vzdělávacím procesu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Seznámit studenty s obsahem předmětu zdravotní tělesná výchova, se základními diagnostickými metodami zjišťování vadného držení těla a prostředky korekce.

Literatura -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Hošková,B.,Matoušová,M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 1998.
Hronzová,M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Karolinum: 2011.
Krištofič,J.Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Formy zdravotní TV. Zdravotní skupiny. Vztah TV, ZTV a LTV. Správné a vadné držení těla, diagnostika, vliv tělesných cvičení na držení těla. Cvičení pro jednotlivé oblasti těla. Cvičení protahovací, posilovací, relaxační a dechová, koordinační a balanční. Cvičení s náčiním a na nářadí. Osvojení základních pohybových dovedností a vytvoření základního zásobníku cviků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Aktivní účast.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK