PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Operační systémy a počítačové sítě III. - OB2319662
Anglický název: Operating Systems and Computer Networks III.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Stejskal
PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319562
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (04.12.2014)
Posláním předmětu je seznámit studenty se základními principy administrace operačních systémů na platformě Windows s akcentem na jejich serverové edice, vybrané služby a základní technické stavební prvky. Předmět sleduje problematiku správy pracovních stanic a serveru a svým obsahem se zaměřuje na správu daných prostředí, jejich procesů, služeb a událostí, práci s daty, přístupovými právy, zálohováním dat, uživatelskými účty a skupinami a systémovými registry. Dále se věnuje práci v doméně Windows (Active Directory) a konfiguraci služeb souborového a webového serveru a serveru DNS a DHCP.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (09.03.2013)

Cílem předmětu je seznámení se základními principy administrace operačních systémů na platformě Windows a Linux s akcentem na jejich ovládání z pohledu správce, vybrané služby, základní technické prvky a prohloubení poznatků získaných v předmětech Operační systémy a počítačové sítě I. a II. Cílem tohoto předmětu je též získání teoretických vědomostí a zvláště pak praktických kompetencí potřebných pro běžnou administraci daných typů operačních systémů ve školské praxi.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (18.02.2013)
 • CAFOUREK, B. Windows 7 : kompletní příručka. Praha : Grada, 2010.
 • HASSELL, J. Windows Server 2008: the definitive guide. Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008.
 • STANEK, R. W. Active Directory, Brno : Computer Press, 2009.
 • STANEK, R. W. Microsoft Windows Server 2008. Brno : Computer Press, 2008.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (18.02.2013)
 1. Problematika správy pracovních stanic a serveru
 2. Správa prostředí operačních systémů, jejich procesů, služeb a událostí
 3. Práce s daty, přístupovými právy a zálohováním dat
 4. Uživatelské účty, skupiny a systémové registry
 5. Doména Windows (Active Directory)
 6. Konfigurace služeb souborového, webového serveru, DNS a DHCP
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D. (04.12.2014)

Zápočet

 • Aktivní práce v seminářích
 • Prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou písemného testu

Zkouška

 • Prokázání dostatečné hloubky dovedností ve vybraném tématu z oblasti zaměření předmětu formou praktické zkoušky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK