PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Materiály a technologie II. - OB2319362
Anglický název: Materials and Technology II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Prerekvizity : OB2319262
Záměnnost : OB2319353
Anotace -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)
Posláním studijního předmětu je podání a objasnění poznatků o důležitých kovových materiálech, o struktuře, vlastnostech, pochopení vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi, zpracování a použití kovových materiálů, uvedení jednotlivých kovových materiálů v obdobích, kdy a jak byly převážně využívány. Předložení poznatků z oblastí teoretických základů obrábění, technologií obrábění kovových materiálů. Vybavení studentů nejdůležitějšími a nejzajímavějšími poznatky z konstrukce a činnosti pracovních strojů a strojních zařízení jež provázejí člověka od počátku historie až do současnosti.
Literatura
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)

- MACEK, K. aj. Nauka o materiálu. Cvičení. Praha : ČVUT, 2004.
- MACEK, K., ZUNA, P. aj. Strojírenské materiály. Praha : ČVUT, 2003.
- MÁDL, J., BARCAL, J. Základy technologie II. Praha : ČVUT, 2002.
- MACHEK, V., SODOMKA, J. Nauka o materiálu. Kovy a kovové materiály 1. část. Praha : ČVUT, 2001.
- MACHEK, V., SODOMKA, J. Nauka o materiálu. Kovy a kovové materiály 2. část. Praha : ČVUT, 2001.
- MOŠNA, F. Úvod do studia základů techniky. Praha : SPN, 1989.
- NOVOTNÝ, J., ŠANOVEC, J., BEDNÁŘ, B., KREIBICH, V. Technologie I. Praha : ČVUT, 2001.
- PLUHAŘ, J. aj. Nauka o materiálech. Praha : SNTL/ALFA, 1989.
- PLUHAŘ, J. Strojírenské materiály. Praha : SNTL, 1995.
- VIGNER, M., PŘIKRYL, Z. Obrábění. Praha : SNTL, 1984.
- VONDRÁČEK, F. aj. Materiály a technologie I. Nauka o kovech. Praha : SPN, 1985.
- ZEMAN, K. Základy technologie I. Praha : ČVUT, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (10.10.2014)

- Ústní zkouška je zaměřena na ověření úrovně vědomostí tematických okruhů uvedených v programu výuky OB2319262 Materiály a technologie I. a v programu výuky OB2319362 Materiály a technologie II.

Sylabus -
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2013)

- vývoj, rozdělení a charakteristika technických materiálů;
- vnitřní stavba a struktura kovových materiálů;
- základní vlastnosti kovových materiálů a jejich zkoušení;
- technické slitiny železa, neželezné kovy a slitiny neželezných kovů;
- technologie zpracování kovových materiálů tvářením;
- technologie zpracování kovových materiálů obráběním;
- kompozitní materiály - kompozity s kovovou matricí;

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: REITMAY/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
  • Aktivní účast ve výuce.
  • Úspěšné splnění zadaných úloh k řešení.
  • Splnění kontrolního testu orientovaného na ověření úrovně znalostí v rozsahu výuky s úspěšností alespoň na 75%.
  • Ústní zkouška je zaměřena na ověření vědomostí tematických okruhů uvedených v programu výuky OKB2319262 Materiály a technologie I a v programu výuky OKB2319362 Materiály a technologie II.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK