PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polynomická algebra - OB2310010
Anglický název: Polynomial algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M110A
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=27&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310N009
Záměnnost : OB2310201
Je prerekvizitou pro: OB2310067, OB1310N004
Je záměnnost pro: OKB2310N10
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)
Základní kurz zaměřený na polynomy a jejich vlastnosti. Získané znalosti a dovednosti patří k základům matematiky. Kurz navazuje na znalosti základoškolské a středoškolské matematiky a rozšiřuje je.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s těmi základními partiemi algebry a teoretické aritmetiky, na nichž je jednak založena školská matematika, jednak jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

V případě přechodu na distanční výuku, bude kurz probíhat v době, kdy je v rozvrhu, na adrese

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/7534626575?pwd=RElKaUZSUDgvb1hzMTM1bnI1Q0VOZz09

Meeting ID: 753 462 6575
Passcode: f09ZYx

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.

KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.

NOVOTNÁ, J., TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 2, Polynomická algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000.

DEMLOVÁ, M., NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

Přednáška a seminář

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

Okruh, obor integrity, těleso.

Dělitelnost polynomů, reducibilní a ireducibilní polynomy.

Dosazení do polynomu, kořeny polynomu, rozklady polynomu na kořenové činitele.

Rovnice algebraická (o jedné neznámé).

Největší společný dělitel dvou polynomů, Euklidův algoritmus

Derivace polynomu, kořeny jednoduché a násobné.

Algebraické rovnice ve speciální tvaru - reciproké a binomické.

Symetrické polynomy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (22.01.2022)

Studentům budou průběžně zadávány seminární práce, jejichž řešení budou odevzdávat vyučující. Jejich úspěšné vyřešení uznané vyučující je jednou z podmínek k udělení zápočtu.

Zápočtový test; pro test jsou možné dva opravné pokusy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK