PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie I - OB2301003
Anglický název: Phonetics and Phonology I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301004
Záměnnost : OPBA2A103A
Je prerekvizitou pro: OB2301005
Je záměnnost pro: OPBA2A103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (24.07.2008)
Cílem kurzu je seznámení se základními pojmy anglické fonetiky a fonologie na segmentální úrovni včetně procesů asimilace, elize a vázání. Hlavní důraz je kladen na procvičování výslovnosti vybraných anglických hlásek a na rozvíjení dovednosti fonémické transkripce.
Literatura
Poslední úprava: POESOVA/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

Roach, P. (2000) English Phonetics and Phonology. CUP. (3rd ed.)

Volín, J. (2002) IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Wells, J. C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited.

Gimson´s Pronunciation of English (2001). rev. by A. Cruttenden. Arnold.

Crystal, D. (2006) How Language Works. Penguin Books. (pp. 18 - 66)

Roach, P. (2001) Phonetics. OUP.

Underhill, A. (2005) Sound Foundations. Macmillan.

O´Connor, J. D. (1999) Better English Pronunciation. CUP.

Hancock, M. (2003) English Pronunciation in Use. CUP.

Baker, A. (2006) Ship or Sheep? CUP.

Vaughan-Rees, M. (2002) Test your pronunciation. Pearson Education Limited.

Rogerson, B., Gilbert, J. (1990) Speaking Clearly. CUP.

Hancock, M. (1995) Pronunciation Games. CUP.

Hewings, M  (2004) Pronunciation Practice Activities. CUP.

Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny. Karolinum.

Menhard, Z. (1991) A Workbook in English Phonetics. SPN.

Skaličková, A. (1980) Fonetika současné angličtiny. Karolinum.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (26.02.2017)

1) introduction to phonetics and phonology; some basic terminology (phoneme, allophone, minimal pair, RP); pronunciation model; phonemic chart

2) speech and writing; speech organs; production of speech; IPA; types of transcription

3) English pure vowels (quality and quantity); diphthongs; triphthongs

5) classification of English consonants (manner and place of articulation; voicing; force of articulation)

6) plosives (aspiration; inaudible, nasal and lateral release)

7) fricatives, affricates

8) nasals, laterals, approximants

9) allophonic variation (labialization; nasalisation; pre-fortis shortening; aspiration; clear and dark l; fronted velars; dental alveolars; devoicing)

10) connected speech - assimilation (progressive assimilation of voice; regressive assimilation of place; assibilation)

11) connected speech - linking, elision

12) varieties of English pronunciation (British and American standards)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. (26.02.2017)

80% docházka, písemný test - úspěšnost 70 %, hlasité čtení krátkého textu;

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK