PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do jazyka - OB2301004
Anglický název: Introduction to Language
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22006, ONUZ22V01, OBUZ22006, OBUZ22V006, OBUZ22V042
Je prerekvizitou pro: OB2301003
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2008)
Cílem kurzu je připravit studenty na další podrobnější studium jednotlivých lingvistických disciplín a především podpořit aktivnější a citlivější přístup k jazyku jako takovému. Předmětem zájmu budou obecné a univerzální rysy jazyka spolu s jeho vývojem, typologií a klasifikací se zaměřením na pozici angličtiny mezi Indo-Evropskými jazyky. V širším kontextu angličtiny budou zkoumány jednotlivé jazykové roviny a jejich spojitost.
Literatura -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (22.07.2008)

Doporučená literatura:

CRYSTAL, D. How Language Works. London: Penguin Books, 2007.

CRYSTAL, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995.

ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996.

YULE, G. The Study of Language. Cambridge: CUP, 1997.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.10.2019)

K úspěšnému absolvování zkoušky student musí dosáhnout minimální hranice 70%; zkouška má písemnou formu a sestává z témat diskutovaných v přednáškách a v seminářích.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2014)

INTRODUCTION & HISTORICAL BACKGROUND

 

Week 1: Language/Speech Origin - Language Properties

 

Week 2: Indo-European Family - Comparative Linguistics

 

Week 3: Historical Development of English and Czech

 

Week 4: History of Linguistics - Structuralism - Saussure

 

Week 5: Prague School - Members - Basic Tenets

 

 

LANGUE DISCIPLINES

 

Week 6: Phonetics - Phonology

 

Week 7: Writing Systems - Written English - Graphology

 

Week 8: Morphology - Language typology

Week 9: Lexicology - Lexicography

 

Week 10: Lexical Semantics

 

Week 11: Syntax - FSP

 

 

PAROLE DISCIPLINES

 

Week 12: Text Linguistics - Discourse Analysis - Pragmatics - Psycholinguistics - Sociolinguistics

 

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: MATUCHO/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2016)

Aktivní účast na seminářích, t.j. ústní prezentace zpracování zadaných úkolů a participace v diskuzích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK