PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Multimediální a hypermediální aplikace - OB1319505
Anglický název: Multimedia and Hypermedia Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319204, OB1319402
Ve slož. prerekvizitě: OB1319603
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (10.03.2015)
Posláním studijního předmětu Multimediální a hypermediální aplikace je poskytnout studentům v návaznosti na základní předmět Multimediální systémy možnost prohloubit vědomosti a dovednosti z oblasti multimédií, resp. hypermédií orientovaných na specifické technické a programové vybavení. Důraz bude kladen zejména na vývoj a využití příslušných aplikací založených na principu hypermédií, a to z pohledu zdůrazňujícího technické, technologické, praktické a provozní aspekty problematiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Cílem předmětu je osvojení příslušných dalších poznatků a rozvinutí kompetencí studentů pro práci s multimediálními a hypermediálními aplikacemi na počítači, včetně volby a ovládnutí příslušných zařízení či programů a pochopení jejich specifik a funkčních možností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK