PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a design multimediálních aplikací - OB1319603
Anglický název: Building and Designing Multimedia Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319611
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 5. sem., PV}
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (06.03.2015)
Posláním studijního předmětu Tvorba a design multimediálních aplikací je v návaznosti na předmět zaměřený na multimediální systémy vybavit studenty potřebnými vědomostmi a dovednostmi v oblasti návrhu a tvorby multimediálních aplikací z hlediska technologického, tvůrčího a provozního, a tím u nich rozvinout základní způsobilost ve směru vytváření a využívání multimediálních aplikací. Předmět je obsahově orientován na technické a programové prostředky pro tvorbu multimediálních aplikací a pochopení jejich specifik a funkčních možností. Obsahová témata se týkají oblastí audiovizuální tvorby, zpracování obrazového a digitálního signálu, vývojových prostředí pro multimediální aplikace, záznamu, reprodukce a zpracování multimediálních dat, možností a způsobů využití programového vybavení pro zpracování zvuku a obrazu, možností a způsobů tvorby multimediálních aplikací. Předmět se svou orientací rovněž úzce dotýká oblastí prostorového zobrazování, 3D grafiky a rozšířené reality.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2016)

&          ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Premiere Pro CS5.  Praha :Computer Press, 2011.

&          GERANTABEE, F., AGI Creative Team. Adobe Flash Professional CS6 Digital Classroom. Wiley, 2012. ISBN 978-1118124086.

&          ČADA, O. Digitální video krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2002.

&          FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston : Addison-Wesley, 2002.

&          JEŘÁBEK, T. Rozšířená realita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, 1. Vydání. ISBN 978-80-7290-829-5.

&          KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 2003.

&          MULLEN, T. Prototyping Augmented Reality. Sybex, 2011. ISBN-13 978-1118036631

&          PECINOVSKÝ, J. Upravujeme digitální video. Praha : Grada Publishing, 2002.

&          SUTCLIFFE, A. Multimedia and virtual reality: designing usable multisensory user interfaces. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum, 2003.

&          Server o problematice práce s Adobe Premiere. Dostupné z URL: http://www.strihamevpremiere.cz/

&          Server o problematice 3D grafiky a digitálních médií http://3dgrafika.cz/

&          Server o problematice digitální techniky http://www.jukon.cz/

&          Studijní materiály v prostředí Moodle. Dostupné z URL: <http://moodle.it.pedf.cuni.cz/>

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2016)

·        Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů

·        Semestrální práce dle zadání odevzdaná do daného termínu

·        Skupinová práce v semestru na dané téma

Sylabus
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2016)

ZÁKLADNÍ POJMY

·     Multimediální aplikace

·     Koncepce tvorby multimediálních aplikací

·     Audiovizuální tvorba

VLASTNOSTI MULTIMEDIÁLNÍCH APLIKACÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ

·     Zdroje multimediálních dat a možnosti jejich zpracování

·     Druhy multimediálních aplikací 

·     Uplatnění multimédií v praxi

HARDWARE A SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÍ

·     Snímací a nahrávací zařízení - statický obraz, video, zvuk

·     Zařízení pro prezentaci

·     Editory a střižny, nelineární střih videa

·     Práce se střižnami a animačními nástroji

·     Charakteristika specializovaných programů pro rozšířenou realitu, práci s prostorovým zobrazením

MULTIMEDIÁLNÍ APLIKACE

·     Užití ve vzdělávání

·     Základní postupy a pracovní návyky při přípravě a realizaci multimediálních projektů

Konečná úprava, adjustace a distribuce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK