PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika - OB1310107
Anglický název: Econometrics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M113A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Prerekvizity : OB2310N009
Je záměnnost pro: OKB1310107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)
Tento předmět se zaměřuje na vybrané pasáže základoškolské a středoškolské finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finanční matematiky.

Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Odvárko, O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Zápočtový test.

Sylabus -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Jednoduché úrokování

Složené úrokování

Úvěry

Daně

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK