PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Finanční matematika - OKB1310107
Anglický název: Financial mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2310208
Záměnnost : OB1310107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (26.01.2018)
Tento předmět se zaměřuje na vybrané pasáže základoškolské a středoškolské finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (26.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými oblastmi finanční matematiky a dále rozvíjet jejich finanční garmotnost..

Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Odvárko, O. Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. Prometheus, Praha 2005.

Metody výuky
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (27.01.2015)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (26.01.2018)

Seminární práce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Tůmová, Ph.D. (26.01.2018)

Jednoduché úrokování

Složené úrokování

Úvěry

Investování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK