PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvod do Linuxu - NSWI177
Anglický název: Introduction to Linux
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi177/
Garant: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI095
Záměnnost : NSWI095
Je záměnnost pro: NSWI095
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.04.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy unixových systémů a operačních systémů na bázi GNU/Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D. (29.04.2020)

Známka z předmětu je odvozena od počtu získaných bodů z úloh zadaných na cvičení. Jelikož základní podmínkou je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny.

Aktualizace kvůli koronavirovým opatřením: vzhledem k tomu, že nebylo možné získat body za práci na cvičení (prezenčně), budou tyto nahrazeny diskuzí nad řešeními vybraných úloh (formou videohovoru nebo vhodným ekvivalentem). Známka je i nadále odvozena od počtu bodů za úlohy (tj. diskuze nad řešením je nutnou podmínkou pro splnění předmětu, známku určují výsledky úloh).

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D. (28.05.2019)

Na dané téma existuje velké množství literatury, je tedy možné použít v podstatě libovolnou knihu, která pokrývá sylabus předmětu. Zde uvedené tituly jsou ilustrativní. Pokrývají sice větší rozsah témat (a do větší hloubky) než předmět samotný, zároveň jsou však poslouží i v dalšímu studiu.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B., Mackin, D. Unix and Linux System Administration Handbook. 5th Edition, Addison-Wesley Professional, 2017.

Chacon, S., Straub, B. Pro Git. 2nd Edition, Apress, 2014.

Miell, I., Sayers, A.H. Docker in Practice. 1st Edition, Manning Publications, 2016.

Hashimoto, M. Vagrant: Up and Running: Create and Manage Virtualized Development Environments. 1st Edition, O'Reilly, 2013.

Forst, L. Shell v příkladech. Matfyzpress, 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.04.2019)
  • Základní pojmy. Systém souborů. Uživatelé, skupiny, oprávnění.
  • Základy administrace. Instalace systému. Správa softwarových balíčků. Konfigurace základních služeb a sítě.
  • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, privátní klíče. Přenos dat.
  • Práce v shellu. Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu.
  • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro správu verzí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK