PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Programování v Unixu - NSWI015
Anglický název: UNIX Programming in C
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladimír Kotal
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI095
Je prerekvizitou pro: NSWI138
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (19.04.2018)

Programování v UNIXu. Cvičení probíhá v laboratoři UNIX a poskytuje posluchačům průpravu v programování v jazyce C v prostředí UNIX.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Kotal (17.10.2011)

Stevens R.: Advanced Programming in the UNIX Environment, Second Edition, Addison Wesley, 2005

Stevens R.: UNIX Network Programming, Volume 1, Third Edition: Networking APIs: Sockets and XTI, Prentice Hall, 2003

Stevens R.: UNIX Network Programming, Volume 2, Second Edition: Interprocess Communications, Prentice Hall, 1999

The Single UNIX Specification, Version 3. The Open Group, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Kotal (26.03.2015)

  • vývoj a současnost UNIXu, standardy (The Single UNIX Specification), základní nástroje pro jazyk C, API/ABI
  • popis funkce jádra OS z pohledu programátora v jazyce C
  • evidence a kategorizace uživatelů/skupin, přístupová práva
  • základy principů filesystémů, VFS, programování vstupů a výstupů, práce s file deskriptory
  • manipulace s procesy, stavy procesů, spouštění programu, rozvržení virtuální paměti, formát ELF
  • práce s rourami, sdílená paměť, rozhraní dynamického linkeru
  • signály a jejich zpracování
  • komunikace a synchronizace procesů, System V IPC
  • síťová komunikace, rozhraní BSD sockets, převod jmen a IP adres
  • vlákna a jejich vztah k procesům, synchronizace vláken (mutexy, rwlocks, podmínkové proměnné, semafory, bariéry)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK