PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do Unixu - NSWI095
Anglický název: Introduction to Unix
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NSWI177
Garant: RNDr. Libor Forst
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Záměnnost : NSWI177
Je neslučitelnost pro: NSWI177, NSWX095
Je prerekvizitou pro: NPFL101, NSWI119
Je záměnnost pro: NSWX095, NSWI177
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy unixových systémů a operačních systémů na bázi GNU/Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Získání zápočtu je podmíněno získáním 50% bodů z úloh zadaných na cvičení.

Jelikož základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během

semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)

Na dané téma existuje velké množství literatury, je tedy možné použít

v podstatě libovolnou knihu, která pokrývá sylabus předmětu. Zde uvedené

tituly jsou ilustrativní. Pokrývají sice větší rozsah témat (a do větší

hloubky) než předmět samotný, zároveň jsou však poslouží i v dalšímu studiu.

Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T.R., Whaley, B., Mackin, D. Unix and Linux

System Administration Handbook. 5th Edition, Addison-Wesley Professional, 2017.

Chacon, S., Straub, B. Pro Git. 2nd Edition, Apress, 2014.

Miell, I., Sayers, A.H. Docker in Practice. 1st Edition, Manning

Publications, 2016.

Hashimoto, M. Vagrant: Up and Running: Create and Manage Virtualized

Development Environments. 1st Edition, O'Reilly, 2013.

Forst, L. Shell v příkladech. Matfyzpress, 2010.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (31.01.2018)
  • Základní pojmy. Systém souborů. Proces, komunikace mezi procesy.

Uživatelé, skupiny, oprávnění.

  • Základy administrace. Instalace systému a software. Správa softwarových

balíčků. Lokální účty a autentizace. Konfigurace síťových rozhraní.

Konfigurace základních služeb.

  • Práce v shellu. Proměnné prostředí. Přesměrování vstupů a výstupů.

Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu, práce se soubory.

  • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, hesla, privátní klíče. Spouštění

příkazů na vzdálených strojích, přenos souborů. Síťové souborové systémy.

  • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro

správu verzí. Automatizace sestavení a testování software.

  • Základy kontejnerové virtualizace. Správa konfigurace, orchestrace,

infrastruktura jako kód.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK