PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do middleware - NSWI163
Anglický název: Introduction to Middleware
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/introduction_to_middleware
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWE002
Záměnnost : NSWE002, NSWI080
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.05.2018)
Víte, co mají společného vaše banka, váš oblíbený zpravodajský portál a vaše návštěva studijního informačního systému? Middleware! Google či Twitter, ale i mobilní bankovnictví či elektronické obchody, používají middleware - technologe, které nabízejí komunikaci v prostředí internetu. Tento kurz formou cvičení seznámí s technologiemi middleware pro volání serverů, zasílání zpráv a další. Upozornění: Cvičení obsahují příklady v C++, Javě či Pythonu, očekává se schopnost základní orientace (čtení a úpravy malého rozsahu).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (30.09.2019)

Během cvičení se řeší a diskutují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží splnění zadání a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). Výsledná známka je určena z průměru přidělených bodů (minimum 5 na "dobře", 7 na "velmi dobře", 9 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (04.10.2022)

Specifikace jednotlivých technologií, jmenovitě:

protobuf Home, http://developers.google.com/protocol-buffers

Google RPC Home, http://www.grpc.io

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

OpenAPI Initiative Home, https://www.openapis.org

OpenAPI Generator Home, https://openapi-generator.tech

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (04.10.2022)

1. Architektura klient-server - motivace, technické problémy.

2. Serializace - technické problémy, alternativy řešení. Příklad s protobuf.

3. RPC - aplikace, technická architektura. Příklad s gRPC.

4. Messaging - aplikace, technická architektura. Příklad s jGroups.

5. Zabezpečení - základy zabezpečené komunikace, TLS, OAuth. Příklad s gRPC.

6. API - specifikace. Příklad s OpenAPI.

Seznam konkrétních technologií se průběžně mění v závislosti na technologickém vývoji a praktických omezeních výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK