PředmětyPředměty(verze: 802)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Middleware - NSWI080
Anglický název: Middleware
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/mwy
Garant: doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Kurz o middleware technologiích pro pokročilé studenty. Obsahuje úvod do middleware architektur, popis komunikace (klasifikace, principy, protokoly, rozhraní), mobility, replikace, persistence. Výklad je doprovázen detailními příklady současných technologií. Předmět je vyučován v anglickém jazyce.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

RMI, JMS, JPA, JTA Specifications, Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html.

EJB Home, Oracle, http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/ejb/index.html.

CORBA, CCM, DDS Specifications, OMG, http://www.omg.org.

WebServices SOAP/WSDL/UDDI, OASIS, http://www.oasis-open.org.

OSGi Specification, http://www.osgi.org/developer/specifications.

MPI Specification, MPI Forum, http://www.mpi-forum.org.

Hazelcast Home, http://www.hazelcast.org.

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

0MQ Home, http://www.zeromq.org.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Architektury distribuovaných aplikací (client-server, multi-tier, SOA, ESB, P2P ...), role middleware.

Podpora komunikace. Klasifikace mechanismů komunikace, požadavky na spolehlivost, řazení,

časování. Komunikační protokoly, komunikační rozhraní, streams, messages, RPC, DSM. Příklady

technologií, komunikační protokoly (PGM, IIOP ...), messaging technologie (MPI, JMS, 0MQ, JGroups

...), DHT technologie (Chord, Pastry, Hazelcast ...), RPC technologie (CORBA, RMI, SOAP ...).

Podpora mobility. Mechanismy podpory mobility, migrace, agenty. Příklady technologií (ProActive ...).

Podpora replikace.

Podpora persistence. Příklady technologií (JPA, JTA, Django ...).

Různé další příklady technologií (MemCacheD, Hadoop ...).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK