PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Middleware - NSWI080
Anglický název: Middleware
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/middleware
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)
Middleware označuje technologie používané pro konstrukci moderních distribuovaných aplikací. Toto je kurz o middleware technologiích pro pokročilé studenty. Seznámí studenty s rolí middleware v moderních softwarových architekturách, poté se věnuje jednotlivým funkcím typicky nabízeným middleware jako je volání vzdálených procedur (remote procedure call), zasílání zpráv (messaging), instalace (deployment) a další a u každé jednak rozebírá principy a jednak seznamuje s konkrétními technologiemi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (16.02.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění zhruba 80% úloh zadávaných během cvičení, hodnoceno pomocí bodování.

Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Specifikace jednotlivých technologií, například:

RMI, JMS, JPA, JTA Specifications, Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html.

EJB Home, Oracle, http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/ejb/index.html.

CORBA, CCM, DDS Specifications, OMG, http://www.omg.org.

WebServices SOAP/WSDL/UDDI, OASIS, http://www.oasis-open.org.

OSGi Specification, http://www.osgi.org/developer/specifications.

MPI Specification, MPI Forum, http://www.mpi-forum.org.

Hazelcast Home, http://www.hazelcast.org.

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

0MQ Home, http://www.zeromq.org.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (16.02.2018)

Zkouška má formu písemného testu, který je hodnocen bodováním.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

1. Architektury distribuovaných aplikací (client-server, multi-tier, SOA, ESB, P2P, IoT ...), role middleware

2. Typické návrhové vzory a mechanismy (remote procedure call, messaging, distributed shared memory, agents ...)

3. Komunikační protokoly (PGM, AMQP, IIOP, MQTT ...)

4. Messaging technologie (MPI, JMS, ActiveMQ, 0MQ, DDS ...)

5. Remote procedure call technologie (SOAP, CORBA ...)

6. Shared memory technologie (Hazelcast, memcached ...)

7. Technologie pro softwarové agenty (ProActive, Akka ...)

8. Technologie pro softwarové komponenty (OSGi, Fractal ...)

9. Technologie pro ukládání dat (JPA, JTA, Fink, Couchbase ...)

10. Další vybrané příklady

Seznam konkrétních technologií se průběžně mění v závislosti na technologickém vývoji a praktických omezeních výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK