PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Middleware - NSWI080
Anglický název: Middleware
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/mwy
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX080
Je záměnnost pro: NSWX080
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)
Middleware označuje technologie používané pro konstrukci moderních distribuovaných aplikací. Toto je kurz o middleware technologiích pro pokročilé studenty. Seznámí studenty s rolí middleware v moderních softwarových architekturách, poté se věnuje jednotlivým funkcím typicky nabízeným middleware jako je volání vzdálených procedur (remote procedure call), zasílání zpráv (messaging), instalace (deployment) a další a u každé jednak rozebírá principy a jednak seznamuje s konkrétními technologiemi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (14.02.2020)

Během cvičení se řeší a diskutují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží splnění zadání a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). Výsledná známka je určena z průměru přidělených bodů (minimum 5 na "dobře", 7 na "velmi dobře", 9 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Specifikace jednotlivých technologií, například:

RMI, JMS, JPA, JTA Specifications, Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html.

EJB Home, Oracle, http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/ejb/index.html.

CORBA, CCM, DDS Specifications, OMG, http://www.omg.org.

WebServices SOAP/WSDL/UDDI, OASIS, http://www.oasis-open.org.

OSGi Specification, http://www.osgi.org/developer/specifications.

MPI Specification, MPI Forum, http://www.mpi-forum.org.

Hazelcast Home, http://www.hazelcast.org.

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

0MQ Home, http://www.zeromq.org.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

1. Architektury distribuovaných aplikací (client-server, multi-tier, SOA, ESB, P2P, IoT ...), role middleware

2. Typické návrhové vzory a mechanismy (remote procedure call, messaging, distributed shared memory, agents ...)

3. Komunikační protokoly (PGM, AMQP, IIOP, MQTT ...)

4. Messaging technologie (MPI, JMS, ActiveMQ, 0MQ, DDS ...)

5. Remote procedure call technologie (SOAP, CORBA ...)

6. Shared memory technologie (Hazelcast, memcached ...)

7. Technologie pro softwarové agenty (ProActive, Akka ...)

8. Technologie pro softwarové komponenty (OSGi, Fractal ...)

9. Technologie pro ukládání dat (JPA, JTA, Fink, Couchbase ...)

10. Další vybrané příklady

Seznam konkrétních technologií se průběžně mění v závislosti na technologickém vývoji a praktických omezeních výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK