PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do spolehlivých systémů - NSWE002
Anglický název: Introduction to dependable systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswe002
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWI163, NSWI162
Je záměnnost pro: NSWI163, NSWI162
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (11.05.2010)
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty bakalářského studia se základy metod a přístupů pro vývoj spolehlivých softwarových systémů. To zahrnuje jak metody vývoje (například použití nástrojů statické analýzy kódu pro zjištění funkcionálních nedostatků kódu), tak modelování aplikace a měření její výkonosti.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (11.05.2010)

E. M. Clarke, O. Grumberg, D. A. Peled: Model Checking, MIT Press, 1999

C. Szyperski: Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, Addison-Wesley, 2002

R. K. Jain: The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation and Modeling, John Wiley & Sons, Inc., 1991

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (11.05.2010)

1. Spolehlivé systémy

2. Formální metody

3. Model Checking, analýza kódu

4. Middleware/Cloud computing

5. Realtime scheduling

6. Modelování a měření výkonosti softwarových systémů

7. Metamodelování a model-driven development

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK