PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Herní middleware - NSWI160
Anglický název: Game Development Middleware
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://gamedev.cuni.cz/study/courses-history/courses-2016-2017/game-development-middleware-winter-201617/
Garant: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
Neslučitelnost : NCGD003
Záměnnost : NCGD003
Je neslučitelnost pro: NUIN018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (26.04.2016)
Používání nástrojů specifických pro tvorbu počítačových her má v odvětví dlouholetou tradici. Dnes již prakticky žádné studio nevyvíjí hry bez podpory software třetích stran. Kurz má dvě části. V té první si představíme nejběžněji používané herní engines a frameworky vhodné pro tvorbu jak indie her, tak velkých AAA herních titulů (Unreal Engine 4, Unity3D a Phaser). V druhé pak s jejich pomocí budeme vytvářet vlastní malé hry, u kterých se budeme soustředit na prototypování různých herních mechanik.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Získání základních praktických dovedností v několika běžně používaných herních middleware skrz tvorbu malých počítačových her a prototypování běžných herních mechanik.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem.

K získání zápočtu se požaduje vytvoření několika malých počítačových her v různých herních middleware dle požadavků vašeho cvičícího.

Tyto počítačové hry je možné odevzdávat opakovaně, dokud nesplní požadavky cvičícího.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (25.04.2016)

Unreal Engine 4, https://www.unrealengine.com/

Unity3D, https://unity3d.com/

Phaser, http://phaser.io/

MonoGame, http://www.monogame.net/showcase/

libGDX, http://libgdx.badlogicgames.com/

Haxe+Flixel, http://haxeflixel.com/

Flixel, http://flixel.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Cvičení, v rámci kterých budeme pracovat s různými herními middleware a nástroji, které se používají pro tvorbu počítačových her v praxi.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět nemá žádnou zkoušku, pouze zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (25.04.2016)

Unreal Engine 4

● Přehled součástí engine

● Animation

● Blueprints

● Fyzika

● Behavior Trees

Unity3D

● Přehled součástí engine

● Prefabs

● Fyzika

● Animace, Tweening

● Pluginy

Phaser (WebGL)

● Spritesheety, Animace, Tweening

● 2D Fyzika

Prototypování herních mechanik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK