PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj počítačových her - pro učitele - NUIN018
Anglický název: Computer Games Development - for Teachers
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Neslučitelnost : NCGD008, NSWI160
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (06.05.2021)
Základní principy počítačových her. Práce s editorem Unity, tvorba jednoduchých her. Vlastní práce i příprava a realizace výuky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (06.05.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaný zápočtem. K získání zápočtu se požaduje:

 • aktivní účast na cvičení spočívající jak ve studiu, tak i ve vlastních vystoupeních

 • vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do stanoveného termínu

Povaha prvních dvou požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • Tomáš Holan: UNITY - První seznámení s tvorbou počítačových her, CZ.NIC, Praha 2020 (https://knihy.nic.cz/#Unity)
 • Unity Manual (https://docs.unity3d.com/Manual)
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (25.05.2022)
 • herní engine, herní smyčka, Unity engine

 • prostředí Unity, projekt, okno Hierarchie, okno Inspektor, okno Editoru scény, okno Assets, spuštění hry

 • sestavení projektu

 • tvorba a editace scény, herní objekty, komonenty, komponenta transform, komponenta RigidBody

 • skripty, komponenta skript, metody Start(), Update(), FixedUpdate(), parametry skriptu, vyhledání herního objektu

 • pohyb herního objektu, ovládání - klávesnice, myš

 • kamera a její pohyb, pohled první osoby, pohled(y) třetí osoby

 • detekce kolizí - kolider, trigger

 • Assets

 • prefab

 • ray-casting

 • přehrávání zvuku

 • práce s resources, přidání, přístup ze skriptu

 • přenos Assets mezi projekty

 • uživatelské rozhraní, Canvas, komponenty pro ovládání

 • scény - přechod na jinou scénu, persistentní data

 • spoje (joint)

 • částicové systémy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK