PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování herních mechanik - NCGD003
Anglický název: Gameplay Programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NSWI160
Je záměnnost pro: NSWI160
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)
Programování herních mechanik je klíčovou součástí tvorby počítačových her; programátor herních mechanik se přímo podílí na tvorbě herního zážitku hráčů a tedy je ve velké míře zodpovědni za kavlitu výsledného produktu. V rámci tohoto předmětu bude představena problematika implementace herních mechanik z různých herních žánrů z technického pohledu. Předmět představí metodiku iterovaného prototypování herních mechanik jako prostředek pro zlepšení herní ergonomie, adaptaci obtížnosti hry, zvýšení hráčského komfortu, a tím i vylepšení celkového herního zážitku.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.01.2019)

Získání přehledu o problémech spojených s technickou implementací běžných herních mechanik a jejich vztah k výslednému hernímu zážitku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Předmět je zakončen úspěšným složením zkoušky a získáním zápočtu.

Ke složení zkoušky není nutné získat zápočet.

K získání zápočtu se požaduje aktivní participace na cvičení a implementace a evaluace vybraných herních mechanik.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.10.2022)

Knihy:

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design. Berkeley, CA: New Riders.

Oxland, K. (2004). Gameplay and design. London: Addison-Wesley.

Internetové zdroje:

Godot, https://docs.godotengine.org/

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D. (15.07.2020)

Předmět poběží ve dvoutýdenních cyklech, kdy v rámci přednášky bude vždy prezentována zvolená herní mechanika, problémy její implementace, technické koncepty využívané k implementaci a ukázky implementací v různých hrách. V rámci cvičení pak studenti budou formou prototypování tyto mechaniky reimplementovat, evaluovat a identifikovat dopady svých implementací na herní zážitek.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.10.2022)

Vztah mezi herními mechanikami a herním designem

Fáze iterovaného prototypování herních mechanik - implementace, evaluace, reflexe

Prototypování vybraných herních mechanik

Herní návrhové vzory a techniky využívané při implementaci herních mechanik

GDScript

Godot Engine

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK