PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování webových aplikací - NSWI142
Anglický název: Web Applications Programming
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://webik.ms.mff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Neslučitelnost : NSWX142
Záměnnost : NSWX142
Je neslučitelnost pro: NSWX142, NUIN019, NUIN020
Je záměnnost pro: NUIN019, NUIN020, NSWX142
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
Úvodní kurz tvorby webových aplikací pro začátečníky. Kurz se věnuje základním stavebním kamenům webových stránek a aplikací. Především jde o protokoly HTTP a HTTPS, stylizaci webových stránek (CSS) a základy skriptování na straně klienta (Javascript, ECMAScript, DOM, AJAX, JSON) i na straně serveru (především v jazyce PHP) a způsobu návrhu rozsáhlejších webových aplikací - napojení na databáze, metody vývoje, bezpečnost apod. Kurz navazuje na úvod do počítačových sití (NSWI141), dále se předpokládají znalosti programování (NPRG031) základů DB a SQL.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (08.07.2020)

Zkouška se skládá písemnou formou v termínech vypsaných ve zkouškovém období. Před skládáním zkoušky je nutné mít zápočet. K bodům získaným ze zkouškového testu se přičtou body z domácích úkolů a z celkového součtu se určí výsledná známka.

Na zápočet je potřeba získat určitý počet bodů (za aktivní účast na cvičeních nebo za domácí úkoly) a vypracovat závěrečnou semestrální práci.

Detaily ohledně domácích úkolů, testu a požadavků obecně jsou na webu předmětu (https://webik.ms.mff.cuni.cz/).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.04.2019)

https://www.w3.org/html/

https://html.spec.whatwg.org/multipage/

https://www.w3.org/Style/CSS/

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference

https://www.ecma-international.org/ecma-262/

https://www.php.net/manual/en/

https://www.w3schools.com/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
  • opakovaní HTTP, HTML a CSS
  • programování na straně serveru, technologie, API
  • jazyk PHP a jeho použití pro implementaci web aplikací
  • jazyk JavaScript
  • programování na straně klienta, DOM a další API poskytované prohlížečem
  • AJAX
  • principy návrhu web aplikací, bezpečnost, doporučené praktiky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (27.04.2021)

Předmět navazuje na NSWI141 Úvod do počítačových sítí. Dále se předpokládají znalosti programování v OOP jazycích (minimálně na úrovni předmětů Programování I a II, lépe však po absolvování alespoň jednoho úvodního předmětu do C++/C#/Java). Výhodou je absolvování předmětu Databázové systémy, ale postačí i základní znalost jazyka SQL.

Pro méně zkušené programátory doporučujeme odložit tento předmět až do třetího ročníku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK