PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Webové aplikace - NSWI142
Anglický název: Web Applications
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://webik.ms.mff.cuni.cz/
Garant: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.04.2019)
Úvodní kurz tvorby webových aplikací pro začátečníky. Kurz se věnuje základním stavebním kamenům webových stránek a aplikací. Především jde o protokol HTTP, značkovací jazyky (HTML, XHTML a HTML5), stylizaci webových stránek (CSS) a základy skriptování na straně klienta (Javascript, ECMAScript, DOM, AJAX, JSON) i na straně serveru (především v jazyce PHP) a způsobu návrhu rozsáhlejších webových aplikací - napojení na databáze, použití XML, metody vývoje ... Předpokládají se znalosti (NPRG031 - Programování II), počítačových sití (NSWI141 - Úvod do počítačových sítí), základů DB a SQL
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (29.09.2017)

Zkouška se skládá písemnou formou v termínech vypsaných ve zkouškovém období. Před skládáním zkoušky je nutné mít zápočet. K bodům získaným z testu se přičtou body z domácích úkolů (kladné i záporné) a z celkového součtu se určí výsledná známka.

Na zápočet je potřeba vypracovat 5 domácích úkolů. Úkoly mají inkrementální povahu a k získání zápočtu je potřeba je vypracovat všechny.

Detaily ohledně domácích úkolů, testu a požadavků obecně jsou na webu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.04.2019)

1. opakování z počítačových sítí, protokol HTTP, webové servery (příklady nasazení, konfigurace)

2. značkovací jazyk HTML, XHTML, základy HTML5

3. úvod do CSS

4. pokročilé vlastnosti CSS

5. úvod do jazyka JavaScript (ECMAScript)

6. pokročilejší techniky JavaScriptu, AJAX, HTML 5

7. skriptování na straně serveru (PHP, Java, .NET, Ruby on Rails, ...)

8. základy PHP

9. PHP, nasazení databází ve webových aplikacích

10. použití XML technologií na webu (XSLT, SOAP)

11. best practices (návrhové vzory, bezpečnost, postupy při tvorbě web. aplikací, ...)

12. sémantický web, RDF, RDFS, RDFa, linked-data, ...

Pro absolvování předmětu je nezbytná znalost programování alespoň v rozsahu předmětu NPRG031 Programování II a znalost počítačových sití v rozsahu předmětu NSWI141 Úvod do počítačových sítí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (01.03.2017)

Předpokládají se základní znalosti programování (na úrovni předětu Programování I a II), povědomí o počítačových sítích (na úrovni přednášky Úvod do počítačových sítí) a základní znalost jazyka SQL.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK