PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy tvorby webu (CŽV) - NUIN020
Anglický název: Introduction to Web Development
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Klára Pešková, Ph.D.
Neslučitelnost : NSWI142
Záměnnost : NSWI142, NUIN019
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (19.05.2021)
Kurz poskytne základní přehled technologií a postupů používaných při tvorbě webových stránek. Vybrané technologie (HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, server-side programovací jazyk, SQL, CMS) si posluchači vyzkouší na cvičeních. Předpokládají se znalosti programování a počítacových sítí v rozsahu předmetu NPRG031 a NSWI141.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (19.05.2021)

Jak funguje web

 • umístění stránek na internetu, zobrazení v prohlížeči, webhosting, doména; cache, cookies;
 • statické vs. dynamické stránky
 • přehled základních webových technologií a jejich použití (HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, server-side jazyky, role databází, API)
 • přístupnost webu; SEO optimalizace

Základní technologie

 • HTTP, HTML a CSS
 • responsivní layout

Základy frameworku Bootstrap

Ukázka programování na straně klienta

 • jazyk JavaScript

Programování na straně serveru

 • vytvoření jednoduché dynamické webové stránky
 • zpracování webového formuláře

Základy použití databází a SQL

Bezpečnost webových aplikací

 • certifikáty, HTTPS
 • same-origin policy

Systémy pro správu obsahu (CMS, redakční systémy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK