PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování webových aplikací - NSWX142
Anglický název: Web Applications Programming
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NSWI142
Další informace: http://webik.ms.mff.cuni.cz/
Garant: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Prerekvizity : {NXXX030, NXXX031, NXXX056, NXXX066}
Neslučitelnost : NSWI142
Záměnnost : NSWI142
Je neslučitelnost pro: NSWI142
Je záměnnost pro: NSWI142
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
A beginners course presenting the fundamentals of web applications. The course teaches the most important web technologies, web page stylization (CSS) and the basics of client-side scripting (Javascript, ECMAScript, DOM, AJAX). The course also covers server side scripting (in PHP mostly) and the web application design principles (using database systems, development methodologies, security, etc.). Knowledge of Introduction to networking (NSWI141) and Programming II (NPRG031) is supposed as well as relational databases and SQL.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D. (08.07.2020)

Zkouška se skládá písemnou formou v termínech vypsaných ve zkouškovém období. Před skládáním zkoušky je nutné mít zápočet. K bodům získaným ze zkouškového testu se přičtou body z domácích úkolů a z celkového součtu se určí výsledná známka.

Na zápočet je potřeba získat určitý počet bodů (za aktivní účast na cvičeních nebo za domácí úkoly) a vypracovat závěrečnou semestrální práci.

Detaily ohledně domácích úkolů, testu a požadavků obecně jsou na webu předmětu (https://webik.ms.mff.cuni.cz/).

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (23.04.2019)

https://www.w3.org/html/

https://html.spec.whatwg.org/multipage/

https://www.w3.org/Style/CSS/

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference

https://www.ecma-international.org/ecma-262/

https://www.php.net/manual/en/

https://www.w3schools.com/

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (13.05.2022)
  • opakovaní HTTP, HTML a CSS
  • programování na straně serveru, technologie, API
  • jazyk PHP a jeho použití pro implementaci web aplikací
  • jazyk JavaScript
  • programování na straně klienta, DOM a další API poskytované prohlížečem

AJAX

  • principy návrhu web aplikací, bezpečnost, doporučené praktiky

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (27.04.2021)

Předmět navazuje na NSWI141 Úvod do počítačových sítí. Dále se předpokládají znalosti programování v OOP jazycích (minimálně na úrovni předmětů Programování I a II, lépe však po absolvování alespoň jednoho úvodního předmětu do C++/C#/Java). Výhodou je absolvování předmětu Databázové systémy, ale postačí i základní znalost jazyka SQL.

Pro méně zkušené programátory doporučujeme odložit tento předmět až do třetího ročníku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK