PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy operačních systémů a překladačů - NSWI003
Anglický název: Fundamentals of Operating Systems and Compilers
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/pub/predn/zosp/
Garant: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI097
Záměnnost : NSWI097
Je neslučitelnost pro: NUIN005, NPRM022
Je prerekvizitou pro: NSWI002, NSWI016
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Přehledová přednáška obsahující základy teorie a konstrukce překladačů, jakož i náhled na koncepci a implementaci operačních systémů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Deitel: Operating Systems Tanenbaum: Modern Operating Systems Aho, Sethi, Ullman: Compilers - Principles, Techniques and Tools

Sylabus
Poslední úprava: ()

Pracovní prostředí na počítači.

Funkce a části překladače: jednoprůchodové vs. víceprůchodové překladače; moduly překladače; lexikální analýza.

Syntaktická analýza: gramatika; analýza shora-dolů a zdola-nahoru; syntaxí řízený překlad.

Běhová podpora: organizace paměti; volací konvence.

Mezikód a generování kódu: formy mezikódu; základní bloky.

Optimalizace: globální a lokální optimalizace.

Architektury operačních systémů.

Komunikace a synchronizace: kritické sekce, vzájemné vyloučení; aktivní čekání; synchronizační primitiva: semafor, zpráva; známé synchronizační problémy.

Správa procesů: algoritmy plánování.

Uváznutí: Coffmanovy podmínky uváznutí; prevence, detekce, eliminace, zotavení; algoritmus bankéře.

Organizace paměti: hierarchie pamětí; pevné rozdělení; volné rozdělení a strategie přidělování volné paměti; stránkování: asociativní paměť, víceúrovňové tabulky stránek, algoritmy pro výměnu stránky; segmentace.

Správa souborů: organizace souborů a adresářů; organizace diskové paměti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK