PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Internet - NSWI096
Anglický název: Internet
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Libor Forst
Mgr. Jakub Vrána
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je korekvizitou pro: NUAS018
Je prerekvizitou pro: NSWI117
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Teoretické základy sítě Internet (OSI model, rodina protokolu TCP/IP). Tvorba webových aplikací s využitím jazyku HTML, CSS, JavaScript, PHP a SQL. Zápis tohoto předmětu může být z kapacitních důvodů omezen.
Poslední úprava: G_I (01.06.2007)
Literatura

L.Dostálek, A. Kabelová: Velký pruvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Computer Press 2002

Jiří Kosek: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek

Jiří Kosek: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací

Specifikace HTML: http://www.w3.org/TR/html4/

Specifikace CSS: http://www.w3.org/TR/CSS21/

PHP manuál: http://www.php.net/manual/en/

Reference JavaScript: http://www.slunecnice.cz/product/JavaScript/Core-Reference-HTML-15/

Reference Microsoft DHTML: http://msdn.microsoft.com/workshop/author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp

Poslední úprava: T_KSVI (13.04.2005)
Sylabus -

OSI model - princip vrstev, pojmy rozhraní a protokol, spojované/nespojované služby, internetworking.

TCP/IP - model, adresace na různých vrstvách, konverze adres, subnetting, supernetting, směrování.

Aplikační protokoly - DHCP, DNS, FTP, SMTP, HTTP, SSH.

HTML - přehled značek a atributů, zásady pro vytváření přístupných stránek, odlišnosti jazyka XHTML.

CSS - možnosti propojení s HTML, základní přehled vlastností a hodnot, vhodnost použití.

JavaScript - možnosti propojení s HTML, vytváření přenositelných skriptů, ukázky možného použití.

PHP - syntaxe, specifika webového programování, práce s databázemi.

SQL - popis a využití základních příkazů z pohledu vytváření webových aplikací.

Poslední úprava: G_I (03.06.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK