PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Technologie vývoje webových aplikací - NSWI117
Anglický název: Web Applications Development Technologies
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI096
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2006)
Seminář volně navazující na přednášku SWI096 Internet. Seznámení s pokročilejšími postupy a technologiemi pro tvorbu webu, převážně, ale ne však výhradně, klientské části.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2006)

Jiří Kosek: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek

Petr Staníček: CSS Kaskádové styly kompletní průvodce

(X)HTML specifikace: http://www.w3.org/MarkUp/

CSS specifikace: http://www.w3.org/Style/CSS/

DOM specifikace: http://www.w3.org/DOM/DOMTR

ECMAScript specifikace: http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

Netscape Devedge JavaScript Central: http://devedge-temp.mozilla.org/central/javascript/index_en.html

Tutoriály, specifikace s příklady: http://www.zvon.org/

Návody v češtině: http://www.jakpsatweb.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (11.05.2006)

Seminář pokrývá následující témata, která mohou být průběžně doplňována a pozměňována.

HTML - podrobný přehled méně známých elementů a atributů.

XHTML - rozdíly oproti HTML, rozdíly mezi Strict/Transitional/Frameset verzemi. Oddělení obsahu a formy, tedy dat a jejich prezentace. Doctype switching.

Prohlížeče - přehled současných prohlížečů s důrazem na jejich renderovací jádra. MSIE, Firefox a jeho rodina, Opera, Konqueror, Safari, lynx, links a jeho mutace.

HTTP - komunikace, cookies, cachování.

CSS - přehled možností současných verzí, výhled do budoucna.

ECMAScript - standardizovaná verze JavaScriptu, přehled syntaxe a vestavěných objektů.

DOM - manipulace se stromem dokumentu. Také části DOM HTML, Events a Styles. Nestandardizované objekty poskytované prohlížeči - především objekt window.

AJAX - javascriptový objekt XMLHttpRequest a jeho použití.

Všeobecné zásady tvorby "dobrého webu" - přenositelnost, použitelnost a další užitečné tipy.

Další možná témata: E4X, JSON, GreaseMonkey (uživatelské scriptování), rich text editory v prohlížečích, canvas, budoucnost formulářů, Flash, tvorba ve WYSIWYG editorech., ...

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK