PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z aplikačního software - PHP - NUAS018
Anglický název: Practical Course in Application Software - PHP
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~krulis/index.php?page=teach/php/index
Garant: doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Aplikační software
Korekvizity : NSWI096
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2006)
Koná se formou několihodinového semináře a následné samostatné práce na zvoleném projektu.
Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2006)
 • Jiří Kosek: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací
 • Jiří Kosek: HTML - tvorba dokonalých WWW stránek
 • Specifikace HTML: http://www.w3.org/TR/html4/
 • Specifikace CSS: http://www.w3.org/TR/CSS21, /
 • PHP manuál: http://www.php.net/download-docs.php
 • MySQL dokumentace: http://dev.mysql.com/doc/

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2006)
 • Úvod do aplikací typu klient-server.
 • Základní vlastnosti protokolu HTTP a princip fungování webových aplikací.
 • Jazyk PHP - syntaxe, vlastnosti, postupy.
 • Jazyk SQL, databázový systém MySQL a jeho API v jazyce PHP.
 • Vlastní projekt - vývoj webové aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK