PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do architektur mainframe - NSWI119
Anglický název: Introduction to Mainframe Architectures
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/pub/predn/swi119/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
RNDr. Libor Forst
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI095
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (22.05.2006)
Úvodní kurs zabývající se počítači třídy mainframe. Seznámení s architekturou především v kontrastu s "běžným PC".
Literatura
Poslední úprava: OBDRZ (19.10.2006)

IBM RedBooks

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (22.05.2006)

Architektury, základní výpočetní model, dostupnost a spolehlivost, virtualizace, typické použití, správa systému seznámení s konkrétní vybranou architekturou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK