PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Middleware - NSWX080
Anglický název: Middleware
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NSWI080
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/middleware
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : {NXXX010, NXXX026, NXXX027, NXXX028, NXXX029, NXXX032, NXXX034, NXXX035, NXXX068}
Neslučitelnost : NSWI080
Záměnnost : NSWI080
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)
Middleware označuje technologie používané pro konstrukci moderních distribuovaných aplikací. Toto je kurz o middleware technologiích pro pokročilé studenty. Seznámí studenty s rolí middleware v moderních softwarových architekturách, poté se věnuje jednotlivým funkcím typicky nabízeným middleware jako je volání vzdálených procedur (remote procedure call), zasílání zpráv (messaging), instalace (deployment) a další a u každé jednak rozebírá principy a jednak seznamuje s konkrétními technologiemi.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (14.02.2020)

Během cvičení se řeší a diskutují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží splnění zadání a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). Výsledná známka je určena z průměru přidělených bodů (minimum 5 na "dobře", 7 na "velmi dobře", 9 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

Specifikace jednotlivých technologií, například:

RMI, JMS, JPA, JTA Specifications, Oracle Technology Network, http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html.

EJB Home, Oracle, http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/ejb/index.html.

CORBA, CCM, DDS Specifications, OMG, http://www.omg.org.

WebServices SOAP/WSDL/UDDI, OASIS, http://www.oasis-open.org.

OSGi Specification, http://www.osgi.org/developer/specifications.

MPI Specification, MPI Forum, http://www.mpi-forum.org.

Hazelcast Home, http://www.hazelcast.org.

JGroups Home, http://www.jgroups.org.

0MQ Home, http://www.zeromq.org.

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (04.05.2017)

1. Architektury distribuovaných aplikací (client-server, multi-tier, SOA, ESB, P2P, IoT ...), role middleware

2. Typické návrhové vzory a mechanismy (remote procedure call, messaging, distributed shared memory, agents ...)

3. Komunikační protokoly (PGM, AMQP, IIOP, MQTT ...)

4. Messaging technologie (MPI, JMS, ActiveMQ, 0MQ, DDS ...)

5. Remote procedure call technologie (SOAP, CORBA ...)

6. Shared memory technologie (Hazelcast, memcached ...)

7. Technologie pro softwarové agenty (ProActive, Akka ...)

8. Technologie pro softwarové komponenty (OSGi, Fractal ...)

9. Technologie pro ukládání dat (JPA, JTA, Fink, Couchbase ...)

10. Další vybrané příklady

Seznam konkrétních technologií se průběžně mění v závislosti na technologickém vývoji a praktických omezeních výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK