PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní síťová řešení - NSWI073
Anglický název: Modern Networking Solutions
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://swi073.peterka.cz
Garant: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Korekvizity : NSWI021, NSWI045
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Pracovní seminář, zaměřený na vybrané partie současných síťových technologií a služeb. V rámci jednotlivých běhů semináře budou vybrána aktuální témata, která budou podrobněji zpracována a referována. Realizačním výstupem semináře bude i zpracování jednotlivých témat ve tvaru tutorialu a v HTML formě.
Literatura
Poslední úprava: PETERKA (03.05.2006)

J.Peterka: archiv článků a přednášek (http://www.earchiv.cz)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jiří Peterka (22.02.2017)

Pracovní seminář, zaměřený na vybrané partie současných síťových technologií a služeb. V rámci jednotlivých běhů semináře budou vybrána aktuální témata, která budou podrobněji zpracována a referována. Realizačním výstupem semináře bude i zpracování jednotlivých témat v písemné podobě.

Přihlášky on-line na adrese http://swi073.peterka.cz.

Pro tento semestr jsou navrhována následující témata:

Nové standardy WiFi (IEEE 802.11ac, ad, ah ....)

Koncept blockchain a možnosti jeho využití ....

Princip síťové neutrality a otevřeného přístupu k Internetu

SDN (SW Defined Networking): celkový přehled, trendy, příklady

Sítě NGA: celkový přehled, varianty, topologie, budování

Technologie xDSL: vectoring, VDSLx, G.fast, ...

Sítě FTTx, se zaměřením na FTTC (Fiber to the Cabinet)

OTT (OVer the Top) služby

VoLTE a WiFi Calling (Voice over WiFi)

Open data (formáty, dostupnost, aplikace)

Formáty elektronických podpisů (PAdES, CAdES a XAdES)

Server Signing (elektronický podpis jako služba)

Elektronické identity a identifikace (i ve vztahu k nařízení eIDAS)

Systémy jednotného přihlašování (Single-Sign On)

Jazyk SAML a předávání identitních údajů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK