PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Počítačové sítě II - NSWI021
Anglický název: Computer Networks II
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.earchiv.cz/
Garant: RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je korekvizitou pro: NSWI073
Je prerekvizitou pro: NSWI064
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2012)
Studenti získají základní přehled o technologiích, používaných v lokálních, metropolitních a rozlehlých počítačových sítích, i v telekomunikačních sítích pevných a mobilních. Navazuje na předmět NSWI090 Počítačové sítě I.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Zkouška je písemná, její pravidla (i zkušební otázky) jsou dostupné zde: http://www.earchiv.cz/l226/gifs/site402.xlsx

U zkoušky jsou možné dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: PETERKA/MFF.CUNI.CZ (13.05.2008)

J.Peterka: Počítačové sítě, verze 3.# (on-line verze přednášky, http://www.earchiv.cz/l218/index.php3)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

1. Ethernet (DIX Ethernet vs. IEEE 802.3, ethernetové adresy, druhy ethernetových rámců, desetimegabitový, stomegabitový, gigabitový a desetigigabitový Ethernet, řízení toku v Ethernetu, plně duplexní Ethernet, Power over Ethernet, Ethernet v metropolitních a rozlehlých sítích)

2. Bezdrátové technologie sítí LAN a MAN (standardy, architektura a fungování sítí IEEE 802.11/Wi-Fi, sítí IEEE 802.16/WiMAX)

3. Bezdrátové technologie sítí PAN (standardy, architektura a fungování sítí IEEE 802.15/Bluetooth)

4. Technologie rozhlehlých sítí (technologie ATM, X.25 a Frame Relay, MPLS, optické technologie)

5. Technologie ISDN a xDSL (vývoj telefonní sítě, možnosti využití místní smyčky, ISDN, asymetrické a symetrické varianty DSL, kombinace xDSL a optických sítí)

6. Mobilní technologie (sítě GSM, technologie CSD, HSCSD, GPRS a EDGE, sítě 3G UMTS FDD a TDD, HSDPA a HSUPA, LTE, CDMA2000)

7. Problematika broadbandu a síťové neutrality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK