PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rodina protokolů TCP/IP - NSWI045
Anglický název: TCP/IP Protocol Suite
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.earchiv.cz/
Garant: RNDr. Ing. Jiří Peterka
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je korekvizitou pro: NSWI093, NSWI111, NSWI073
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2012)
Studenti získají základní přehled o protokolech TCP/IP: o jejich architektuře, vývoji, současném stavu i perspektivách. Konkrétně se seznámí s problematikou adres a adresování, včetně systému DNS a IP verze 6, a s přenosovými protokoly síťové a transportní vrstvy. Nikoli s aplikačními protokoly TCP/IP, které jsou probírány v jiných přednáškách. Předpokládají se základní znalosti o počítačových sítích, získané například absolvováním nebo souběžným studiem předmětů NSWI090 Počítačové sítě I, NSWI021 Počítačové sítě II.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ing. Jiří Peterka (02.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkoušky.

Zkouška je písemná, její pravidla (i zkušební otázky) jsou dostupné zde: http://earchiv.cz/l225/gifs/tcpip30.xls

U zkoušky jsou možné dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: PETERKA (03.05.2006)

J.Peterka: Rodina protokolů TCP/IP (on-line verze přednášky, http://www.earchiv.cz/l215/index.php3)

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th edition (Prentice Hall, 2003, ISBN: 0130661023)

Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP, vol. 1, 3rd ed. (Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-216987-8)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2012)

1. Principy TCP/IP (vznik TCP/IP, proces standardizace, standardizační instituce, vztah TCP/IP k Internetu, architektura Internetu, problematika Internet governance)

2. Architektura TCP/IP (síťový model TCP/IP, koncepce přenosových mechanismů, služeb a aplikací)

3. IP adresy verze 4 (koncepce tříd, distribuce IP adres, techniky subnettingu a supernettingu, mechanismus CIDR, privátní IP adresy, mechanismus NAT/PAT a jeho problémy, přidělování IP adres, DHCP)

4. Protokol IPv4 (koncepce a fungování protokolu IPv4, protokoly ICMP, IGMP, ARP, SLIP a PPP)

5. IP směrování (algoritmy směrování v IP sítích, role směrovačů a hostitelských počítačů, aktualizace směrovacích informací, autonomní systémy a směrování)

6. Protokol IP verze 6 (koncepce 128-bitových adres, další změny v IPv6, implementace IPv6, koexistence s IPv4)

7. Transportní protokoly (úkoly transportní vrstvy, protokoly TCP, UDP, SCTP a DCCP, sockety a porty, možnosti řešení QoS)

8. DNS, Domain Name System (koncepce domén a doménových jmen, fungování systému DNS a jeho optimalizace, alternativní systémy DNS, reverzní domény, systém ENUM, problematika IDN, koncepce URI a URL, problematika IRI)

9. Různé (bezpečnost v rámci TCP/IP, mobilita, IP VPN)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK