PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v Unixu 2 - NSWI138
Anglický název: Programming in Unix 2
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladimír Kotal
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (19.04.2018)
Předmět má za úkol rozšířit znalosti získané v přednášce NSWI015 formou praktických příkladů.
Sylabus -
Poslední úprava: T_SISAL (13.05.2009)

Debugging programů. Použití speciálních knihoven na odhalování různých

tříd problémů (libumem(3lib), watchmalloc(3lib)). Trasování programu na

úrovni systémových volání, knihovních funkcí i funkcí samotného programu

(truss(1), gcore(1), pstack(1), mdb(1)). /proc filesystém. Ladící

možnosti přítomné v dynamickém linkeru.

Rozšíření znalostí o sítovém API. Raw sockety. Další použití funkcí

getsockopt() a setsockopt(). Použití tcpdump(1) pro ladění sítových

aplikací. IPv6.

Práce s terminály. Rozdíl implementací terminálů na systémech SVR3,

SVR4, a BSD. Postup při psaní terminálové aplikace.

Bezpečné programování. Jak psát bezpečnější kod a vyvarovat se

zbytečných chyb. Klasifikace chyb. Příklady způsobů minimalizování chyb

(privilege separation, sandboxing, fine-grained privileges vers UID 0).

Příklady.

Prohloubení znalostí o POSIX vláknech. Představení alternativního API

(pravděpodobně Solaris threads). Porovnání API.

Doplnění k meziprocesorové komunikaci, posílání souborových deskriptorů

mezi procesy, doors. Více k ioctl(2). Asynchronní IO podle POSIXu

(libaio(3c)). Volání pread, pwrite. Volání posix_spawn.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK