PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Operační systémy - NSWI004
Anglický název: Operating Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/osy
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je prerekvizitou pro: NSWI161
Anotace -
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)

Předmět poskytuje informace o architektuře operačních systémů a funkcích správy procesů, správy paměti, ovladačů periferií, systémů souborů, sítí, bezpečnosti. Všechny funkce jsou ilustrovány na současných operačních systémech, implementace vybraných funkcí je procvičována tvorbou výukového operačního systému. Upozornění pro studenty kombinovaného studia: předmět vyžaduje práci během semestru.
Literatura
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)

Plášil F.: Operační systémy. SNTL, 1992.

Mullender S.: Distributed Systems. Addison-Wesley, 1993.

Tanenbaum A. S., Woodhull A. S.: Operating Systems Design And Implementation. Prentice Hall, 2006.

Goodheart B., Cox J.: The Magic Garden Explained: Internals of UNIX SVR4. Prentice Hall, 1994.

McDougall R., Mauro J.: Solaris Internals. Prentice Hall, 2006.

Sylabus -
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)

Historie architektur počítačů a operačních systémů, typy operačních systémů. Základní koncepty.

Správa procesů. Procesy a vlákna, životní cyklus. Paralelismus, plánování, přepínání kontextu. Komunikace, sdílení paměti, zasílání zpráv, RPC. Synchronizace, synchronizační problémy, uváznutí, stárnutí, typy čekání, synchronizační nástroje.

Správa paměti. Virtualizace, stránkování, segmentace, algoritmy výměny stránek. Správa paměti v rámci procesu, kód, halda, zásobník, garbage collection.

Periferie. Architektura ovladačů, synchronní a asynchronní rozhraní. Ovladače konkrétních zařízení (sběrnice, hodiny, klávesnice, displej, disky, sítě ...).

Systémy souborů. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, principy, známé a specializované systémy souborů (FAT, NTFS, EXT, XFS ...).

Sítě. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, filtrování provozu, omezování provozu. Příklady aplikací, distribuované systémy souborů, distribuované operační systémy.

Bezpečnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK