PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Operační systémy - NSWI004
Anglický název: Operating Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/osy
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWX004
Záměnnost : NSWX004
P//Je prerekvizitou pro: NSWI161
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)
Předmět poskytuje informace o architektuře operačních systémů a funkcích správy procesů, správy paměti, ovladačů periferií, systémů souborů, sítí, bezpečnosti. Všechny funkce jsou ilustrovány na současných operačních systémech, implementace vybraných funkcí je procvičována tvorbou výukového operačního systému. Upozornění pro studenty kombinovaného studia: předmět vyžaduje práci během semestru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (31.10.2019)

Během semestru se řeší a na cvičení prezentují úlohy, které jsou hodnoceny 0-10 body každá, hodnocení odráží průchod řešení testy a další vlastnosti řešení (prezentace, dokumentace, kvalita návrhu, styl). K získání zápočtu je nutné, aby všechny úlohy ve stanovené lhůtě prošly základními testy a aby alespoň jedna úloha byla úspěšně prezentována, výsledná známka je pak určena z průměru přidělených bodů (minimum 5 na "dobře", 7 na "velmi dobře", 9 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (29.09.2017)

Abraham Silberschatz: Operating System Concepts.

Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems.

Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull: Operating Systems Design and Implementation.

Sylabus -
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)

Historie architektur počítačů a operačních systémů, typy operačních systémů. Základní koncepty.

Správa procesů. Procesy a vlákna, životní cyklus. Paralelismus, plánování, přepínání kontextu. Komunikace, sdílení paměti, zasílání zpráv, RPC. Synchronizace, synchronizační problémy, uváznutí, stárnutí, typy čekání, synchronizační nástroje.

Správa paměti. Virtualizace, stránkování, segmentace, algoritmy výměny stránek. Správa paměti v rámci procesu, kód, halda, zásobník, garbage collection.

Periferie. Architektura ovladačů, synchronní a asynchronní rozhraní. Ovladače konkrétních zařízení (sběrnice, hodiny, klávesnice, displej, disky, sítě ...).

Systémy souborů. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, principy, známé a specializované systémy souborů (FAT, NTFS, EXT, XFS ...).

Sítě. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, filtrování provozu, omezování provozu. Příklady aplikací, distribuované systémy souborů, distribuované operační systémy.

Bezpečnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK