PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Operační systémy - NSWX004
Anglický název: Operating Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/osy
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI004
Záměnnost : NSWI004
N//Je neslučitelnost pro: NSWI004
Z//Je záměnnost pro: NSWI004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (10.06.2019)
Předmět poskytuje informace o architektuře operačních systémů a funkcích správy procesů, správy paměti, ovladačů periferií, systémů souborů, sítí, bezpečnosti. Všechny funkce jsou ilustrovány na současných operačních systémech, implementace vybraných funkcí je procvičována tvorbou výukového operačního systému. Upozornění pro studenty kombinovaného studia: předmět vyžaduje práci během semestru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (10.06.2019)

Na cvičení se během semestru řeší celkem pět úloh. Úloha je považována za úspěšně splněnou, pokud je její základní verze úspěšně vyřešena přímo na příslušném cvičení, a podmíněně splněnou, pokud je její rozšířená verze úspěšně vyřešena do dvou týdnů po příslušném cvičení. Podmínkou získání zápočtu je úspěšné splnění nejméně čtyř úloh, nebo úspěšné či podmíněné splnění nejméně čtyř úloh a úspěšné vyřešení praktíckého zápočtového testu. Zápočet může být po dohodě splněn také vypracováním alternativní semestrální práce. Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (10.06.2019)

Abraham Silberschatz: Operating System Concepts.

Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems.

Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull: Operating Systems Design and Implementation.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (10.06.2019)

Zkouška má formu písemného testu, který je hodnocen bodováním. Výsledná známka je určena podle počtu bodů a počtu úspěšně a podmíněně splněných úloh během semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Jedelský (10.06.2019)

Historie architektur počítačů a operačních systémů, typy operačních systémů. Základní koncepty.

Správa procesů. Procesy a vlákna, životní cyklus. Paralelismus, plánování, přepínání kontextu. Komunikace, sdílení paměti, zasílání zpráv, RPC. Synchronizace, synchronizační problémy, uváznutí, stárnutí, typy čekání, synchronizační nástroje.

Správa paměti. Virtualizace, stránkování, segmentace, algoritmy výměny stránek. Správa paměti v rámci procesu, kód, halda, zásobník, garbage collection.

Periferie. Architektura ovladačů, synchronní a asynchronní rozhraní. Ovladače konkrétních zařízení (sběrnice, hodiny, klávesnice, displej, disky, sítě ...).

Systémy souborů. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, principy, známé a specializované systémy souborů (FAT, NTFS, EXT, XFS ...).

Sítě. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, filtrování provozu, omezování provozu. Příklady aplikací, distribuované systémy souborů, distribuované operační systémy.

Bezpečnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK