PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pokročilé operační systémy - NSWI161
Anglický název: Advanced Operating Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi161
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NSWI004
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (10.05.2018)
Předmět je určen zájemcům o detailní pohled do fungování dnešních operačních systémů. Volně navazuje na základní kurz NSWI004 Operační systémy a ve spolupráci s odborníky z komerčních softwarových společností se věnuje pokročilým tématům z oblasti architektury a implementace operačních systémů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (27.01.2019)

Účast na přednáškách není povinná.

Předmět nemá cvičení.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou, tvořenou ze dvou částí.

První část je test z otázek s nabídkou více odpovědí (multiple choice question) z přednesených témat.

Druhá část je test z otázek na řešení problémů (open question) opět z přednesených témat.

Test je hodnocen bodovou stupnicí, úspěšné řešení vyžaduje získání poloviny bodů.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (20.04.2016)

[1] Baumann A., Barham P., Dagand P.-E., Harris T., Isaacs R., Peter S., Roscoe T., Schüpbach A., Singhania A.: The Multikernel: A New OS Architecture for Scalable Multicore Systems, Proceedings of the 22nd Symposium on Operating Systems Principles, ACM, 2009

[2] Bonwick J.: The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator, Proceedings of USENIX Summer 1994 Technical Conference, USENIX Association, 1994

[3] Bonwick J., Adams J.: Magazines and Vmem: Extending the Slab Allocator to Many CPUs and Arbitrary Resources, Proceedings of the GeneralTrack, USENIX Annual Technical Conference, USENIX Association, 2001

[4] Härtig H., Hohmuth M., Liedtke J., Schönberg S., Wolter J.: The Performance of μ-Kernel-Based Systems, Proceedings of 16th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP), ACM, 1997

[5] Heiser G., Elphinstone K.: L4 Microkernels: The Lessons from 20 Years of Research and Deployment, ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), Volume 34, Issue 1, 2016

[6] Herder J., Gras B., Homburg P., Tanenbaum A. S.: Fault Isolation for Device Drivers, Proceedings of the International Conference on Dependable Systems & Networks, IEEE, 2009

[7] Hunt G., Larus J.: Singularity: Rethinking the Software Stack, ACM SIGOPS Operating Systems Review, Volume 41, Issue 2, ACM, 2007

[8] Levy H.: Capability-Based Computer Systems, Butterworth-Heinemann Newton, 1984

[9] Nutt G. J.: Operating Systems: A Modern Perspective, Addison Wesley, 2002

[10] Stallings W.: Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2012

[11] Tanenbaum A. S., Woodhull A.: Operating Systems Design and Implementation, Prentice Hall, 2006

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (10.05.2018)

Předmět je sestavován z odborných témat souvisejících s aktuálními trendy

a novými poznatky v oblasti operačních systémů na základě nabídek přednášek

odborníků z komerčních softwarových společností, které se zabývají vývojem

operačních systémů. Přednášky přímo čerpají z odborné praxe externích

přednášejících a studentům kromě teoretických znalostí poskytnou

také náhled na praktické aplikace.

Obvyklé tematické okruhy přednášek z pohledu operačních systémů (nejedná se o vyčerpávající výčet):

  • netradiční architektury operačních systémů
  • synchronizace, vysoce paralelní hardware
  • správa zdrojů, správa služeb
  • instrumentace, observabilita
  • spolehlivost, aktualizace
  • bezpečnostní mechanismy
  • správa paměti
  • virtualizace
  • sítě a protokoly
  • souborové systémy

V případě dočasné nedostupnosti externích přednášejících mohou být některé přednášky operativně nahrazeny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK