PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování I - NPRM018
Anglický název: Programming I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: První ročník M
Neslučitelnost : NPRM001
Záměnnost : NHIF029, NHIU083, NPRF027, NPRG004
Je neslučitelnost pro: NHIF029
Je záměnnost pro: NHIF029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Navazuje na předmět M425 Seznámení se základními problémy, technikami, algoritmy a datovými strukturami používanými v programování.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
Topfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha, 1995

WIRTH: Algoritmy a štruktúry údajov, ALFA Bratislava, 1988

manuály Turbo Pascal

Sylabus
Poslední úprava: ()

Navazuje na předmět M425, rozdělení látky do jednotlivých semestrů může být rok od roku poněkud jiné.

a) programovací jazyk PASCAL (a jeho verse Turbo Pascal v.6.0 nebo 7.0) - datové typy a representace jejich hodnot v paměti - representace znakových řetězců ve standardním Pascalu a v TP - způsoby předávání parametrů, procedurální parametry - práce se soubory - modularita (unity, make, build, možnost cyklické závislosti) - staticky a dynamicky alokované proměnné, organizace paměti - objektové programování (principy a realisace v TP) - kritický pohled na jazyk.

b) Algoritmy a programovací techniky - efektivita algoritmů a její měření - vnitřní třídění (složitost úlohy a jednotlivých algoritmů) - vnější třídění (typické algoritmy) - lineární spojové seznamy - stromy - vyčíslení hodnoty aritm. výrazu, převody mezi notacemi - metody representace grafů, realisace základních graf. algoritmů - použití generátoru pseudonáhodných čísel - hašování - rekurze a její odstranění - objektově orientované programování - programování řízené událostmi - diskrétní simulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK