PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v jazyce Java - NPRG013
Anglický název: Programming in Java Language
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg013
Garant: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRX013
Prerekvizity : NPRG031
Záměnnost : NPRX013
Je korekvizitou pro: NPRG044, NPRX021, NPRG021
Je neslučitelnost pro: NPRG048, NPRX013
Je prerekvizitou pro: NSWI107
Je záměnnost pro: NPRX013
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG024
Ve slož. prerekvizitě: NSWI152, NSWI202, NSWX152
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (05.05.2004)
Předmět zaměřený na praktické programování v jazyku a prostředí Java
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

The Java Language Specification

http://docs.oracle.com/javase/specs/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

Základní syntax - základní typy, třídy, interface, objekty, dědičnost, balíky, operátory.

Lambda výrazy.

Rozdíly JAVA vs. podobné jazyky.

Zpracování výjimek.

Alokování paměti a garbage collection.

Běhové prostředí.

Vývojové nástroje.

Vlákna a synchronizace.

Přehled nejpoužívanějších balíků v základní distribuci - soubory, kolekce, podpora sítí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK