PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování uživatelských rozhraní v Javě - NPRG044
Anglický název: Programming user interface in Java
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg044
Garant: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s řešením problémů a s postupy programování aplikací s grafickým uživatelským rozhraním na platformě Java. Předpokládá se znalost Javy na úrovni předmětu NPRG013 Java.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

The Java Language Specification, http://docs.oracle.com/javase/specs/

NetBeans platform, http://www.netbeans.org/features/platform/index.html

Eclipse, http://eclipse.org/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

Swing

JavaFX

Platforma Netbeans

Platforma Eclipse

Další UI frameworky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK