PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - NMUE025
Anglický název: Linear Algebra II
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Učitelství > Matematika
Korekvizity : NMUE024
Neslučitelnost : NALG002, NUMP004
Záměnnost : NALG002, NUMP004
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní přednáška pro 1. roč. Um - 3. stupeň na PřF UK a FTVS.
Literatura -
Poslední úprava: PECINOVA/MFF.CUNI.CZ (14.05.2008)

J. Bečvář: Vektorové prostory I, II, III, SPN, Praha, 1978, 1981, 1982

J. Bečvář: Sbírka úloh z lineární algebry, SPN, Praha, 1975

J. Bečvář: Lineární algebra, Matfyzpress, Praha, 2000

L. Bican: Lineární algebra a geometrie, Academia, Praha, 2000

L. Bican: Lineární algebra, SNTL, Praha, 1979

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (16.05.2005)

1. Homomorfismy vektorových prostorů a jejich matice.

2. Permutace, determinanty.

3. Charakteristický polynom matice, vlastní hodnoty a vlastní vektory, Jordanův tvar matice.

4. Lineární formy, duální prostor, duální báze.

5. Bilineární formy, zvláště nad tělesem komplexních a reálných čísel.

6. Kvadratické formy, kanonický tvar. Zákon setrvačnosti.

7. Prostory se skalárním součinem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK