PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza Ib - NMUE003
Anglický název: Mathematical Analysis Ib
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NUMP002
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMUE002
Záměnnost : NMUM102, NUMP002
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní přednáška z matematické analýzy pro 1. ročník PřFUK a FTVS.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2008)

Diferenciální rovnice 1. řádu, separace proměnných. Věta o existenci řešení. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu, specielně s konstantními koeficienty. Posloupnosti a jejich limity. Bolzano-Cauchyova podmínka. Číselná řada a její součet, kriteria konvergence. Funkce více proměnných, spojitost, parciální derivace, lokální a vázané extrémy. Věta o implicitních funkcích. Zobrazení z Rn do Rm, speciálně křivka a plocha v R3, jejich základní geometrické vlastnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK