PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pravděpodobnost a matematická statistika II - NMTM404
Anglický název: Probability and statistics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Třída: Učitelství matematiky
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NMTM403
Neslučitelnost : NMUM404
Záměnnost : NMUM404
Je neslučitelnost pro: NMUM404
Je záměnnost pro: NMUM404
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (08.06.2022)
Kurz pro studenty učitelských kombinací. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta. Náhodné vektory. Popisná statistika. Korelace, regresní přímka. Odhady parametrů a testy hypotéz ve výběru z normálního rozdělení. Lineární model a jeho speciální případy (lineární regrese, testy shody středních hodnot v několika výběrech). Kontingenční tabulka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Seznámit studenty se základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.06.2022)

Složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. (17.01.2019)

Zvára, K., Štěpán, J: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha, 2012.

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2007.

Anděl, J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha, 1993 a další vydání.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (17.02.2022)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (17.02.2022)

Zkouška se skládá ze 2 individuálně zadaných otázek k písemnému zpracování z látky dané sylabem předmětu.

Případnou distanční zkoušku student vykoná vypracováním referátu na zadané téma z okruhu látky probrané v přednášce.

Vyloží požadovanou látku a samostatně vypracuje ilustrační příklady.

Zadání a odevzdání e-mailem.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (08.06.2022)

Zákon velkých čísel, centrální limitní věta.

Náhodné vektory - základní charakteristiky (pravděpodobnostní rozdělení, střední hodnota, varianční matice).

Mnohorozměrné normální rozdělení, multinomické rozdělení.

Popisná statistika.

Korelace, regresní přímka.

Bodové a intervalové odhady.

Testy hypotéz o střední hodnotě a rozptylu ve výběru z normálního rozdělení.

Lineární model a jeho speciální případy (lineární regrese, dvouvýběrový T-test,

analýza rozptylu jednoduchého třídění).

Kontingenční tabulka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Znalost látky NMTM403.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK